28-12-2017 - Weergaves 5

Wat te doen als ex-partner niet meewerkt aan verkoop voormalige gezamenlijke woning?

Bij gemeenschap van goederen is er sprake van een gezamenlijk eigendom en staan de namen van de beide partners op de hypotheekakte. Indien ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid niet lukt, en de woning ook niet op 1 persoon kan worden overgeschreven, zal de woning verkocht dienen te worden. Stel dat de ex-partner nu zijn/haar medewerking niet wenst te verlenen. Wat dan? 

Indien de andere eigenaar van de woning weigert mee te werken aan de verkoop van de gezamenlijke woning, zal het inschakelen van een mediator of advocaat een mogelijkheid kunnen zijn. Zeer waarschijnlijk zal het conflict enkel via een juridische procedure opgelost kunnen worden. Men kan dan de rechter verzoeken om een machtiging tot het verkopen van de voormalige echtelijke woning. Met de machtiging (toestemming rechter) word de aanvrager bevoegd om de verkoop van de woning in 'eigen hand' te nemen, zonder dat toestemming of medewerking van de andere eigenaar vereist is. Uiteraard is wel de medewerking van de geldverstrekker nodig. 

Ex-partner woont nog in de woning? Indien de ex-partner nog in de woning verblijft, kan de rechter tevens gevraagd worden om een machtiging de woning te laten ontruimen. Met deze machtiging kan een deurwaarder ingeschakeld worden om de woning daadwerkelijk te laten ontruimen.